18 september 2015

Human: Anneke de Jager, schilderijen en Pim Kragtwijk, sculpturen

Vrijdag 18 september 2015,19.00-23.00 uur

In deze expositie met als thema ‘menselijkheid’, schilderijen en begeleidende tekst van de Driebergse portrettiste Anneke Huting-de Jager. Sinds 1948 is er een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar door wie en voor wie worden die rechten verwezenlijkt? Hoeveel bewegingsruimte heb je als individu?

Anneke Huting werkte eerder aan projecten als “Kunst van het Loslaten’, ‘Een huis in Hongarije’ en ‘Colour of Life’. Daarnaast schildert ze portretten in opdracht. Boeiend aan het portret vindt zij de uniekheid van het individu.
Meer informatie kunt u vinden op haar website: www.annekedejager.nl

In deze expositie ook beelden van de Driebergse beeldhouwer, Pim Kragtwijk, die zich toelegt op de figuratieve kunst. De mens en meer specifiek portretten en torso’s hebben zijn aandacht. De rode draad door de beelden heen is de menselijke tragiek, op een aantal manieren verbeeld.
Meer informatie kunt u vinden op zijn website: www.pimkragtwijk.nl